Devlet Üniversitesi ve Uluslararası Sertifika Seçeneği ile

P4C EĞİTMEN EĞİTİMİ

Bu eğitim “Çocuklar için Felsefe” pedagojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen katılımcılar için geliştirilmiştir.

Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gözlemledikten sonra, eleştirel, düşünmeyi öğrenebilmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır.

Felsefi düşünmenin toplumların tartışma kültürlerine, bilinçli vatandaş olabilme ve rasyonel düşünebilme becerilerine katkı sağlayabileceğini düşünen Lipman, bu gibi yetkinliklerin de küçük yaşta kazanılabileceğin, düşünür. Ve bu yola çıkarak çocuklara felsefe yapmanın araçlarını kazandırmanın pedagojisi üzerine çalışmıştır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatmıştır.

PROGRAMIN AMACI

Çocukları ve toplulukları yaratıcı, sorgulayıcı, iş birliğine dayalı ve özenli düşünmeye teşvik etmek amacıyla oluşturulan yöntem ve tekniklerden oluşur. Eğitmen eğitimi teorik, interaktif uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Katılımcılara, çocukların eleştirel, yaratıcı, özenli ve iş birliğine dayalı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Amerikalı filozof Matthew Lipman tarafından geliştirilen Çocuklar ve Topluluklar için Felsefe pedagojisi alanında, temel teorik altyapıyı ve eğitim ortamlarında uygulamak için gerekli pratik deneyimi kazandırmaktır.

GENEL BİLGİ

1.seviye eğitim programımız 10 saattir. 1. Seviye P4C Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe, Soruşturan Topluluk metoduyla TANIŞMAdır. Soruşturan topluluk içinde P4C uygulamasının temel öğelerini kavrarlar. Soruşturma örnekleri ile atölye deneyimi yaşarlar. Katılımcılarımız bu aşama sonrasında 2. seviyeye devam ederek “P4C Kolaylaştırıcı” olabilirler.