P4C (Çocuklar İçin Felsefe) Nedir?

Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gözlemledikten sonra, eleştirel, düşünmeyi öğrenebilmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır.

Felsefi düşünmenin toplumların tartışma kültürlerine, bilinçli vatandaş olabilme ve rasyonel düşünebilme becerilerine katkı sağlayabileceğini düşünen Lipman, bu gibi yetkinliklerin de küçük yaşta kazanılabileceğin, düşünür. Ve bu yola çıkarak çocuklara felsefe yapmanın araçlarını kazandırmanın pedagojisi üzerine çalışmıştır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatmıştır.

‘Başladığınızdan daha fazla soruyla bitireceksiniz.' Matthew LIPMAN

İnsanı insan yapan düünmek ve diyalog kurmaktır. Buradaki düünmek, beynin bir fonksiyonu olan basit bir eylem olmadıı gibi diyalog da karılıklı sohbet deildir. Doru düünme yollarını ve farklı düünme becerilerini kazandıran P4C’nin temeli Sokratik Diyalog yöntemine dayanır.

Philosophy for Children, Philosophy for College, Philosopy for Communities – P4C yaklaımı 1970’li yıllarda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman (ABD’li Filozof, 1923 – 2010) tarafından gelitirilir, zaman içinde akademisyen ve eitimcilerin çabalarıyla ilerler ve yaygınlaır.

Lipman üniversitede girdii derslerde örencilerinin, salam akıl yürütme ve muhakeme etme becerilerinin eksik olduunu görür. Örencileri bu alanda gelitirebilmek için P4C sistemini kurar.

Temel hedef, felsefi donanıma sahip bir eitimcinin liderliinde gerçekleen tartımalarla, soruturan bir topluluk oluturarak, çocuklara, gençlere sorgulamayı, dinlemeyi, argüman gelitirmeyi ve düünmeyi öretmektir.

Lipman, 1972’de Montclair State Üniversite’sinde çalımaya balar. Montclair State Üniversite’sinde The Institue for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) adlı enstitüyü kurar.
1985’te Danimarka’da 20 ülkenin üyeli
iyle The International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) konseyinin resmi açılııyla P4C büyür.

Bugün bata Amerika ve ngiltere olmak üzere elliye yakın ülkede üniversiteler, dernekler ve eitim merkezlerinde uygulanmaktadır. P4C hareketi, okul öncesi eitiminden balamak üzere eitimin her alanında uluslararası bir ders programı halindedir.

Yalnızca felsefe öretiminde deil, matematik, dil, sosyal bilimler, bilim gibi disiplinlerin öretimi, demokrasi ve yurttalık eitimi, iddeti önleme vb. gibi programların uygulanmasını destekleyen bir yapı haline gelmitir. ngiltere’de 3000 okulda ders olarak uygulanmaktadır. 

P4C 'nin Kazanımları ( 4 C )

ÖZEN GÖSTEREN DÜŞÜNME

CRITICAL THINKING

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

CREATIVE THINKING

YARATICI DÜŞÜNME

COLLABORATIVE THINKING

İŞBİRLİĞİNE DAYALI DÜŞÜNME

CARING THINKING

‘Bütün çocuklar filozoftur ama çok azı öyle kalır.’ Brigitte Labb

P4C EĞİTMEN EĞİTİMİ

Bu eğitim Çocuklar için Felsefe pedagojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen katılımcılar için geliştirilmiştir. Çocukları ve toplulukları yaratıcı, sorgulayıcı, işbirliğine dayalı ve özenli düşünmeye teşvik etmek amacıyla oluşturulan yöntem ve teknikler ile içeriklerden oluşur. Eğitmen eğitimi teorik, interaktif ve uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Toplam 54 saat süren eğitim 3 aşamadan oluşmaktadır.

     1. Aşama P4C Metodu ile Tanışma

     2. Aşama P4C Metodu ile Derinleşme

     3. Aşama P4C Metodunda Uzmanlaşma

         1. SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

1.seviye eğitim programımız 10 saattir. 1. Seviye P4C Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe, Soruşturan Topluluk metoduyla TANIŞMAdır. Soruşturan topluluk içinde P4C uygulamasının temel öğelerini kavrarlar. Soruşturma örnekleri ile atölye deneyimi yaşarlar. Katılımcılarımız bu aşama sonrasında 2. seviyeye devam ederek “P4C Kolaylaştırıcı” olabilirler.

 • P4C Nedir?
 • P4C UYGULAMA 1
 • Felsefe Nedir?
 • Felsefenin Alt Dalları
 • Felsefi Metin ve Felsefi Soru Oluşturma
 • P4C UYGULAMA 2
 • Kolaylaştırıcının Rolü ve Sorumlulukları
 • Kolaylaştırıcının Stratejileri
 • P4C Uygulamalarında Güvenli İletişim
 • P4C UYGULAMA 3
 • Soruşturan Topluluk Oluşturma
 • Kaynak Paylaşımı
 • Genel Değerlendirme

         2. SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

20 saatlik 2. Seviye eğitimi katılımcılarımızın 1. Seviyede öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin uygulanmasına yöneliktir. Bu Modül P4C uygulamalarında DERİNLEŞMEdir. P4C uygulamalarını yönetecek kolaylaştırıcı adaylarının, uzman bir kolaylaştırıcı olabilmeleri için uygulamalar yaptığı bir programdır. Eğitim sürecinde her katılımcı uygulamalar yapacak ve eğitmenler tarafından değerlendirilerek, gerekli destek çalışmalarını yapılacaktır. 14 Saat canlı ders 6 saat ödev ve koçluk değerlendirme sürecinde katılımcıların en az 70 puan almaları gerekmektedir. Yeterlilik gösteren katılımcılar “P4C Kolaylaştırıcısı” olurlar.

 • Varlık Felsefesi
 • Katılımcı Uygulaması 1
 • Bilgi Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Katılımcı Uygulaması 2
 • P4C Uygulamalarında Sokratik Soruları Kullanma
 • Katılımcı Uygulaması 3
 • Katılımcı Uygulaması 4
 • Çocukluk Tarihi
 • Çocukluk Felsefesi
 • Katılımcı Uygulaması5
 • Katılımcı Uygulaması6
 • P4C Uygulamalarında Uyaran Paylaşma Teknikleri
 • Katılımcı Uygulaması 7
 • Katılımcı Uygulaması 8
 • P4C de Ölçme ve Değerlendirme
 • Genel Değerlendirme
 • Kaynaklar
 

          3. SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

24 saatlik 3. Seviye eğitimine, 1. ve 2. Seviye eğitimlerine katılıp başarı ile tamamlayan katılımcılar katılabilir Bu seviye P4C uygulamalarında UZMANLAŞMA dır. Bu aşamada öncelikle katılımcıların özgün bir uyaran hazırlamaları, uyaran üzerinden tüm sorularını oluşturmaları beklenmektedir. Aynı zamanda uyaran ve oturum değerlendirebilme becerisi geliştirmek, eğitim sırasında katılımcıların geri bildirim verebilme, kolaylaştırıcı adaylarını değerlendirebilme becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak için ortam oluşturulur. Özel uygulama teknikleri ile bu uyaranı toplulukla soruşturması beklenmektedir. 3. Seviyeyi tamamlayan katılımcılar uluslararası standartlarda ve kalitede bir eğitim programını tamamlamış olurlar.

 • • Sanat Felsefesi
  • Felsefesi Soru Nedir, Nasıl Oluşturulur?
  • İnteraktif Uyaran İnceleme Soru Oluşturma
  • P4C de 4 Düşünme Beceresi
  • Kolaylaştırıcı Adaylarına Geri Bildirim Nasıl Verilir?
  • Mantık İlkeleri ve Doğru Düşünme Yolları
  • Uzman Adaylarının Sunum Becerilerini Geliştirmek
  • Katılımcıların Uyaranlarını Değerlendirme
  • P4C Uygulamaları
  • Katılımcıların Uyaran Hazırlama Becerilerini Geliştirme
  • Katılımcıların Grup Çalışması (Gözlemleme, Değerlendirme, Yorumlama Becerilerinin Gelişmesine Yönelik Çalışma)
  • Kaynaklar