Temel -Orta - İleri Seviye

NUMEROLOJİ EĞİTİMİ

Doğru ve iyi bir yorum ile numerolojiyi öğretmek ve en iyi numerologları yetiştirmek için muhteşem bir eğitim oluşturdum.

NUMEROLOJİ TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

“Her şey sayılarda gizlidir.” Evrende her sayı, her harf bir gezegen ile ilişkilendirilmiştir.

Numeroloji, yani diğer bir adıyla okültizm evren, sayılarla var olan, sayısal bir düzen içerisinde ilerleyen bir yapıdır. Bu yapının sayılar üzerinde henüz tam olarak keşfedilememiş birtakım kuralları vardır. Numeroloji, bu yasa ve kurallar üzerinde çalışan kişilerin keşfettikleri birtakım kurallardan ibarettir. Numeroloji ilmi astrolojiye yakın ezoterik bilgi sistemidir.