P4C Eğitmen Eğitimi

p4C Eğitmen Eğitimi

P4C (Çocuklar İçin Felsefe) Nedir?

Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gözlemledikten sonra, eleştirel, düşünmeyi öğrenebilmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır.

Felsefi düşünmenin toplumların tartışma kültürlerine, bilinçli vatandaş olabilme ve rasyonel düşünebilme becerilerine katkı sağlayabileceğini düşünen Lipman, bu gibi yetkinliklerin de küçük yaşta kazanılabileceğin, düşünür. Ve bu yola çıkarak çocuklara felsefe yapmanın araçlarını kazandırmanın pedagojisi üzerine çalışmıştır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatmıştır.

‘Başladığınızdan daha fazla soruyla bitireceksiniz.' Matthew LIPMAN

İnsanı insan yapan düünmek ve diyalog kurmaktır. Buradaki düünmek, beynin bir fonksiyonu olan basit bir eylem olmadıı gibi diyalog da karılıklı sohbet deildir. Doru düünme yollarını ve farklı düünme becerilerini kazandıran P4C’nin temeli Sokratik Diyalog yöntemine dayanır.

Philosophy for Children, Philosophy for College, Philosopy for Communities – P4C yaklaımı 1970’li yıllarda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman (ABD’li Filozof, 1923 – 2010) tarafından gelitirilir, zaman içinde akademisyen ve eitimcilerin çabalarıyla ilerler ve yaygınlaır.

Lipman üniversitede girdii derslerde örencilerinin, salam akıl yürütme ve muhakeme etme becerilerinin eksik olduunu görür. Örencileri bu alanda gelitirebilmek için P4C sistemini kurar.

Temel hedef, felsefi donanıma sahip bir eitimcinin liderliinde gerçekleen tartımalarla, soruturan bir topluluk oluturarak, çocuklara, gençlere sorgulamayı, dinlemeyi, argüman gelitirmeyi ve düünmeyi öretmektir.

Lipman, 1972’de Montclair State Üniversite’sinde çalımaya balar. Montclair State Üniversite’sinde The Institue for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) adlı enstitüyü kurar.
1985’te Danimarka’da 20 ülkenin üyeli
iyle The International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) konseyinin resmi açılııyla P4C büyür.

Bugün bata Amerika ve ngiltere olmak üzere elliye yakın ülkede üniversiteler, dernekler ve eitim merkezlerinde uygulanmaktadır. P4C hareketi, okul öncesi eitiminden balamak üzere eitimin her alanında uluslararası bir ders programı halindedir.

Yalnızca felsefe öretiminde deil, matematik, dil, sosyal bilimler, bilim gibi disiplinlerin öretimi, demokrasi ve yurttalık eitimi, iddeti önleme vb. gibi programların uygulanmasını destekleyen bir yapı haline gelmitir. ngiltere’de 3000 okulda ders olarak uygulanmaktadır. 

P4C 'nin Kazanımları ( 4 C )

CRITICAL THINKING

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

CREATIVE THINKING

YARATICI DÜŞÜNME

COLLABORATIVE THINKING

İŞBİRLİĞİNE DAYALI DÜŞÜNME

CARING THINKING

ÖZEN GÖSTEREN DÜŞÜNME

İnsanı insan yapan düünmek ve diyalog kurmaktır. Buradaki düünmek, beynin bir fonksiyonu olan basit bir eylem olmadıı gibi diyalog da karılıklı sohbet deildir. Doru düünme yollarını ve farklı düünme becerilerini kazandıran P4C’nin temeli Sokratik Diyalog yöntemine dayanır.

Philosophy for Children, Philosophy for College, Philosopy for Communities – P4C yaklaımı 1970’li yıllarda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman (ABD’li Filozof, 1923 – 2010) tarafından gelitirilir, zaman içinde akademisyen ve eitimcilerin çabalarıyla ilerler ve yaygınlaır.

Lipman üniversitede girdii derslerde örencilerinin, salam akıl yürütme ve muhakeme etme becerilerinin eksik olduunu görür. Örencileri bu alanda gelitirebilmek için P4C sistemini kurar.

Temel hedef, felsefi donanıma sahip bir eitimcinin liderliinde gerçekleen tartımalarla, soruturan bir topluluk oluturarak, çocuklara, gençlere sorgulamayı, dinlemeyi, argüman gelitirmeyi ve düünmeyi öretmektir.

Lipman, 1972’de Montclair State Üniversite’sinde çalımaya balar. Montclair State Üniversite’sinde The Institue for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) adlı enstitüyü kurar.
1985’te Danimarka’da 20 ülkenin üyeli
iyle The International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) konseyinin resmi açılııyla P4C büyür.

Bugün bata Amerika ve ngiltere olmak üzere elliye yakın ülkede üniversiteler, dernekler ve eitim merkezlerinde uygulanmaktadır. P4C hareketi, okul öncesi eitiminden balamak üzere eitimin her alanında uluslararası bir ders programı halindedir.

Yalnızca felsefe öretiminde deil, matematik, dil, sosyal bilimler, bilim gibi disiplinlerin öretimi, demokrasi ve yurttalık eitimi, iddeti önleme vb. gibi programların uygulanmasını destekleyen bir yapı haline gelmitir. ngiltere’de 3000 okulda ders olarak uygulanmaktadır. 

‘Bütün çocuklar filozoftur ama çok azı öyle kalır.’ Brigitte Labb

P4C EĞİTMEN EĞİTİMLERİ

Bu eğitim Çocuklar için Felsefe pedagojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen katılımcılar için geliştirilmiştir. Çocukları ve toplulukları yaratıcı, sorgulayıcı, işbirliğine dayalı ve özenli düşünmeye teşvik etmek amacıyla oluşturulan yöntem ve teknikler ile içeriklerden oluşur. Eğitmen eğitimi teorik, interaktif ve uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Toplam 80 saat süren eğitim 3 aşamadan oluşmaktadır.

     1. Aşama P4C Metodu ile Tanışma

     2. Aşama P4C Metodu ile Derinleşme

     3. Aşama P4C Metodunda Uzmanlaşma

Bizi Takip Edin
Nefes ve Gelişim Atölyesi

Kişisel gelişim ve dönüşüm çalışmalarıyla, kendinizi keşfetme yolculuğunda rehberlik eder ve farkındalık oluşturur.

İletişim Bilgileri

www.nefesvegelisim.com www.bioenerjiterapi.com
Beykent, Beylikdüzü İSTANBUL
+90 553 705 50 50

Nefes ve Gelişim sitesinde yayınlanan eğitim, atölye, etkinlik, paylaşım, uygulama veya blog yazılarının hiçbiri tıbbi teşhis, tedavi tıbbi bakım ya da doktor tavsiyesi yerine geçmez.

Nefes ve Gelişim sitesi, kolaylaştırıcıları ve eğitmenleri hastalık teşhisinde bulunmaz  ve tedavi yapmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizde yer alan tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir. Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizde adı geçen tüm faaliyetler bilinçlenmek, farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve kişinin kendi içsel yolculuğunda rehberlik etmek amacındadır.