Jean Adrienne Arınma Sistemi Eğitimi

Jean Adrienne Arınma Sistemi Nedir?

Jean Adrienne Arınma Sistemi ruhsal gelişim alanında yazar, konuşmacı ve öğretici olan Jean
Adrienne Miller tarafından sezgisel esinle geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Jean
Adrienne Arınma Sistemi arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış
olmamıza yol açan veya yaşamımızda çeşitli sorunlar olarak kendini gösteren ve dolayısıyla öz
gücümüze ulaşmamızı engelleyen etkilerin, Yüksek Benliğimizin (veya üst bilincimizin) rehberliğinde,
144 dosyadan oluşan bir dosya protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak, kolayca ve huzurlu bir
şekilde arındırılmasını sağlar. Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar ve sorunlar, genellikle çeşitli
yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait, iç benliğimiz veya bilinç dışımızdaki eski,
uygun olmayan, yanlış programlardır. Bu etkilerin kaynaklandığı yaşam süreçleri, bizim şu anki
yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka
yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel
boyutlardaki yaşam süreçlerimiz olabilmektedir. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve
tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya
ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir. Inner-Speak şu anki yaşamımızı
olumsuz etkileyen bu etkilerin kaynaklandığı kaynak yaşam sürecinin ve olgunun saptanmasına ve
etkinin kaynağında arındırılmasına olanak sağlar; bu yapıldığında etki tüm zamanlar için arındırılmış
olur ve etkinin üzerimizdeki döngüsü sonlanarak yaşamımızın bu etkiden özgürleşip şifalanması ve
gerçekliğimizin değişmesi sağlanır.
Jean Adrienne Arınma Sistemi Nerelerde Kullanılabilir?
• Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara
yönelik,
• Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği
üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
• Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),
• Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya
yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
• Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,
• Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.
Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları nasıl gerçekleşir?
Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel
seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek
Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın
deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki
yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine
geçilir. Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile
uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma
düzeyine göre değişebilir. Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarında niyet her zaman üzerinde
çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen
ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı
seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.
Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay,
pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. Jean Adrienne
Arınma Sistemi seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm
gerçekleşir ve Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir şifadır.
Bununla birlikte Jean Adrienne Arınma Sistemi yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok
yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol
açmadan sağlamasıdır. Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları bire bir yapılabileceği gibi, ayni
derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.
Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları neleri içerebilir?
Jean Adrienne Arınma Sistemi içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli
görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:
• Olumlamalar, ritüeller, dualar, semboller, meleklerle çalışma;
• Hayvan totemimizi saptama ve şifalandırma;
• Ki blokajlarına yönelik akupunktur (akupresür);
• Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması;
• Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi;
• Çiçek esanslarıyla, yağlarla, kristaller-taşlarla ve bunların frekanslarıyla çalışma;
• Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi;
• Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması;
• Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması;
• Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması ve giderilmesi;
• Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması;
• Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması;
• Organ/Salgı Bezlerindeki yaraların görülmesi ve şifalandırılması;
• DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları);
• Arkon bağlantılarının arındırılması;
• Yaşlanmaya neden olan J-mühürlerinin arındırılması.
Jean Adrienne Arınma Sistemi eğitimi nasıldır ve Jean Adrienne Arınma Sistemi eğitimini kimler
alabilir?
Jean Adrienne Arınma Sistemi eğitimi 2 aşamalıdır. İlk aşaması Jean Adrienne Arınma Sistemi
Güçlendirme (Empowerment) dir. Jean Adrienne Arınma Sistemi Güçlendirme, Jean Adrienne Arınma
Sistemi eğitiminin 2. ve son aşaması olan Jean Adrienne Arınma Sistemi Uygulayıcı/Öğretici
(Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir.
Jean Adrienne Arınma Sistemi – Güçlendirme eğitimi şunları içerir:
• Jean Adrienne Arınma Sistemi ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,
• Epifiz ve hipofiz bezlerinin aktivasyonu,
• Jean Adrienne Arınma Sistemi protokolü – temel kinesioloji,
• Jean Adrienne Arınma Sistemi dosyaları, Jean Adrienne Arınma Sistemi Güçlendirme el
kitabı,
• Bir seansın nasıl gerçekleştirileceği.
Jean Adrienne Arınma Sistemi eğitimi almak için herhangi bir şart yoktur, ruhsal gelişim alanında
çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin
eğitimini alabilir. Jean Adrienne Arınma Sistemi – Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz,
arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve şifalandırıcı Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları
yapabilir hale gelirsiniz. Jean Adrienne Arınma Sistemi eğitimi, her şeyden önce, içsel gücünüzü
elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize
yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.
(*) Jean Adrienne Arınma Sistemi fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu
olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur;
zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

tanıtım videosu:

Kolaylaştırıcı Eğitmen: İlkay AS

Eğitime Katılmak İçin Güncel Etkinlik Takvimine gözatabilirsiniz.

Eğitim Talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

İletişim: 0 553 705 50 50

Nefes ve Gelişim Atölyesi

Kişisel gelişim ve dönüşüm çalışmalarıyla, kendinizi keşfetme yolculuğunda rehberlik eder ve farkındalık oluşturur.

İletişim Bilgileri

www.nefesvegelisim.com www.bioenerjiterapi.com
Beykent, Beylikdüzü İSTANBUL
+90 553 705 50 50